Zgłoś się na helpera

Aby zgłosić się na Helpera konwentu Japanicon należy skorzystać z systemu Nagato.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do wspólnego tworzenia festiwalu kultury i sztuki japońskiej! :)

Zgłoszenia trwać będą od dnia 09.09.2014 do 30.09.2014r.