Regulamin wystawcĂłw

1. Wynajęcie jednej standardowej ławki szkolnej o wymiarach 140x50 cm kosztuje: 

  • 100 zł – dla stoiska sprzedaĹźowego,
  • 50 zł – dla stoiska z własnym rękodziełem,
  • 50 zł - dla stoiska promocyjnego (bez sprzedaĹźy) 


2. Koszt za rozbudowę stoiska „wzwyż” powyżej 1 m nad powierzchnię stołu liczony jest: 

  • 100 zł – dla stoisk sprzedaĹźowych, 
  • 50 zł – dla stoisk z własnym rękodziełem,
  • gratis - dla stoiska promocyjnego

3. Opłata za stoisko pobierana jest przez organizatorów na początku konwentu gotówką bądź przelewem bankowy przed rozpoczęciem konwentu.

4. Istnieje możliwość opłaty za stoisko, bądź jego części, w formie prowadzenia atrakcji. Szczegóły ustalane są indywidualnie.

5. Na każdy metr kwadratowy stoiska przysługuje jedna darmowa wejściówka na konwent dla wystawców. Wejściówek nie można odsprzedawać ani podnajmować osobom niepracującym na stoisku. 

6. Osoby obsługujące stoisko, którym nie przysługuje darmowa wejściówka, należy zgłosić w formularzu w systemie Nagato oraz uiścić opłatę 40zł wraz z opłatą za stoisko. 

7. Dodatkowe wymagania odnośnie stoiska, np. gniazdo elektryczne, należy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.

8. Organizatorzy zapewniają wystawcom sleeproom (w sali, przeznaczonej wyłącznie dla wystawców), na czas trwania konwentu. Osoby niepracujące na stoisku nie mogą w nim nocować. 

9. Wystawcy zobowiązują się do uprzątnięcia stoiska do godziny 15.00 w niedzielę.

10. Istnieje możliwość wysłania towaru kurierem – należy to jednak o tym poinformować organizatorów w mailu zgłoszeniowym.

11. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za towar wystawców, również ten wysyłany kurierem.

12. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT za stoisko. Osoby tym zainteresowane – zobowiązane są zgłosić stoisko i taką chęć do 13.10.2014. Rezygnacja po tym terminie ze stoiska będzie egzekwowana przez organizatorów. Wystawienie faktury VAT dotyczy płacenia za stoisko gotówką bądź przelewem bankowym. 

13. Istnieje możliwość umieszczenia opisu stoiska na stronie internetowej konwentu.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wynajmu stoiska wystawcy bez podawania przyczyny.

15. Organizator konwentu nie przyjmuje odpowiedzialności za status prawny prowadzonej przez wystawców sprzedaży na konwencie.

16. Zgłoszenia stoisk przyjmowane są od 09.09. do 30.09.2014 przez formularz zgłoszeniowy dostępny w systemie Nagato. 

17. Przyjęcie zgłoszenie stoiska potwierdzane jest mailem od organizatorów najpóźniej do dnia 07.10.2014. 

18. Pierwszeństwo w przyjęciu zgłaszanych stoisk mają wydawnictwa, sponsorzy, a także wystawcy współtworzący program konwentu.

19. Zabrania się umieszczania reklam, ogłoszeń, informacji, itp. w dowolnej formie (w tym  naklejania jakichkolwiek plakatów) na terenie całej szkoły, poza  obrębem wynajętego stoiska sprzedażowego bez zgody organizatora. 

20. Rezerwacja stoiska jest równoznaczna z akceptacją regulaminu wystawców oraz regulaminu konwentu. Dodatkowe warunki wynajmu stoiska niezaznaczone w regulaminie omawiane są indywidualnie z organizatorami.